1.ZWROTY TOWARÓW ORAZ REKLAMACJE

1.1 Klienta(konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu otrzymania przesyłki (zakupionego towaru). W tym celu należy przesłać nie dalej jak 14 dni od otrzymania przesyłki oświadczenia do Sprzedającego. Towar może być zwrócony jedynie w stanie nie naruszonym i identycznym ze stanem dostawy. Do zwracanego towaru konieczne jest dołączenie oryginału paragonu bądź faktury oraz dokumentów potwierdzających przesyłki.

1.2 W przypadkach szczególnych może zostać pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości towaru.

1.3 Koszt zwrotu towaru ponosi nabywający.

1.4 Na wszystkie zakupione towary w naszym sklepie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji z wyłączeniem takich produktów jak urządzenia elektryczne.

1.5 Przed zwrotem towaru Kupujący jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sklepem w celu ustalenia warunków przyjęcia towaru lub w przypadku wymiany towaru na inny uzgodnienia szczegółów towaru (rozmiar, kolor itd.).

1.6 Po uwzględnionym zwrocie Sklep zwraca pieniądze na drodze przelewu bankowego na podany przez Klienta nr rachunku bankowego terminie nie dłuższym niż 14 dni od uznania zwrotu.

1.7 Sklep pokrywa koszty przesyłek jedynie w przypadku gdy zwrot jest następstwem pomyłki ze strony personelu Sklepu.

1.8 Każdy rodzaj usterki mechanicznej wynikającej z ingerencji Klienta powoduje bezwzględną utratę gwarancji.

1.9 Zwroty wynikające z usterek mechanicznych, które są następstwem uszkodzenia podczas transportu, będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

1.10 Zwroty części bądź akcesoriów motocyklowych z nie uzasadnionych przyczyn mogą być przyjmowane wraz z potrąceniem 10% całkowitej wartości zamówienia.

1.11 Wniosek o przyjęcie zwrotu towaru należy przesłać drogą internetową bądź pocztową nie dalej jak 7 dni od otrzymania przesyłki.

1.12 Wszelkie wnioski, protokoły reklamacyjne oraz towary odsyłane do Sklepu należy adresować następująco:

Sklep-Warsztat Motocyklowy

Ul Spławie 28A

61-312 Poznań

Email: sklep@warsztatmotocyklowy.com.pl

Tel kontaktowy: 605 378 476