REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO-WARSZTAT MOTOCYKLOWY

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1          Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.warsztatmotocyklowy.com.pl/ prowadzony przez Warsztat Motocyklowy Michał Tomczak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spławie 28a, 61-312 posiadający wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 80542/2011 wydanym przez Prezydenta Miasta Poznań. Posiadający identyfikator podatkowy NIP 782-241-66-58 oraz numer identyfikacyjny REGON 301777460, zwany w dalszej części Sklepem .

1.2          Osoba prawna bądź fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych jest zwana dalej jako Klient.

1.3          Dokonując zakupów w wyżej opisanym sklepie wyrażają Państwo zgodę na warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

2.KORZYSTANIE ZE SKLEPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1          Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://sklep.warsztatmotocyklowy.com.pl/ 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

2.2          Oznaczenia produktów (zdjęcia, nazwy handlowe) znajdujące się w naszym sklepie  stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 30/06/2000 o prawie własności przemysłowej (Dz. U. Nr49 poz. 508 z p. zm.). Opisane produkty w naszym sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny i w rozumieniu art.71 Kodeksu cywilnego nie stanowią oferty a jedynie informację handlową.

2.3          Zamawiając na stronie internetowej, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów znajdujących się na stronie internetowej. Przesłanie przez Sklep potwierdzenia zamówienia na podany przez Klienta adres email stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. Sprzedający ma prawo prosić o potwierdzenie zamówienia drogą telefoniczną bądź e-mailem.

2.4          Dane klienta są wprowadzane do bazy danych sklepu jedynie w celu realizacji zamówienia w myśl ustawy  z dnia  29/08/1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr101 poz. 926 z p. zm.) i nie zostają one udostępnione jakimkolwiek innym podmiotom.

2.5          Osoba wprowadzająca dane do sklepu jest zobowiązana do wprowadzenia faktycznych i nie przekłamanych informacji na temat klienta. Klient ma prawo do wglądu, weryfikacji oraz zmiany swoich danych w bazie danych sklepu.

2.6          Zakazuje się korzystania ze sklepu internetowego w zakresie destruktywnych działań wpływających na zakłócenie funkcjonowania sklepu.

2.7          Klient chcący dokonać rejestracji w sklepie jest zobowiązany do umieszczenia formularzu takich danych jak: imię, nazwisko, adres, adres email, nr tel. kontaktowego.

2.8          Ceny przedstawione na stronie sklepu są podane w polskich złotych, zawierają podatek VAT oraz cło.

2.9          Cena produktu jest widoczna na stronie w momencie składania zamówienia, jest to kwota wiążąca i nie ulegnie ona jakiejkolwiek zmianie bez względu na zmiany pojawiające się na stronie w późniejszym terminie.

2.10        Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Koszt dostawy jest dołączany do ceny zamówionych produktów i jest adekwatny do wybranej formy przesyłki oraz płatności, które są opisane na stronie internetowej sklepu. Na ostateczny koszt zamówienia składa się cena zamówionego towaru (lub większej ilości towarów) oraz forma doręczenia  zamówienia ( sposób zapłaty oraz przesyłki), w szczególnych przypadkach pomniejszony o rabat.

2.11        Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych na stronie, wprowadzanie zmian cen nie działa wstecz.

3.REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1          Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku ‘ZAMAWIAM’ w formularzu umieszczonym na stronie internetowej, następstwem tego jest otrzymanie przez Klienta potwierdzenia wygenerowanego przez Sklep – w tym momencie następuje zawarcie umowy sprzedaży czego rezultatem jest przyjęcie do realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

3.2          Kolejność realizacji zamówień wynika z kolejności składanych zleceń. Zamówienia są realizowane tego samego dnia, jeżeli zamówienie zostało złożone do godziny 12.00 lub też następnego dnia jeśli zamówienie zostało złożone po godzinie 12.00. W przypadku zamówień składanych w dzień wolny od pracy, realizowane są one w pierwszym pracującym dniu po terminie złożonego zlecenia. Realizacja zamówienia następuje dopiero po zaksięgowaniu wpłaty (w przypadku opcji przedpłaty) lub też złożenia zamówienia ( w przypadku opcji za pobraniem).

3.3          Klienci, którzy nie odbierają przesyłki ‘za pobraniem’, automatycznie pozbawieni są możliwości kolejnego dokonania zamówienia z formą doręczenia ‘za pobraniem’.

3.4          W przypadku braku towaru na magazynie, Klient zostaje niezwłocznie o tym poinformowany (w formie emaila lub telefonicznej) o stanie zamówienia oraz podejmuje decyzję na temat formy realizacji (terminu dostawy lub też anulowania  zamówienia a tym samym zwrotu pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty). W przypadku zamówienia kilku pozycji towarowych oraz braku, którejkolwiek Klient może podjąć decyzję o częściowej realizacji zamówienia (Klient ponosi tylko raz koszt przesyłki).

3.5          W przypadku anulowania zlecenia Sklep zwraca należność maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.

3.6          Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z towarów zakupionych w naszym Sklepie nie zgodnie z zaleceniami producenta i przeznaczeniem. Część produktów oferowanych w naszym Sklepie nie może być stosowana w pojazdach poruszających się w ruchu ulicznym.

3.7          Części motocyklowe powinny być montowane w profesjonalnym serwisie motocyklowym, w przeciwnym razie istnieje możliwość utraty gwarancji.

3.8          Do każdego zamówienia dołączamy paragon lub fakturę VAT – na specjalne życzenie klienta oraz po przesłaniu stosownych danych.

4.PŁATNOŚCI

4.1          Sklep internetowy, którego właścicielem jest Warsztat Motocyklowy Michał Tomczak posiada konto w BZ WBK  o numerze 79 1090 1463 0000 0001 1970 5727 i wszystkie przelewy wykonywane na drodze zakupów internetowych w naszym sklepie trafiają na ww konto bankowe.

4.2          Istnieje kilka form płatności możliwych do wyboru, formy tych płatności są opisane na stronie internetowej. Podstawowymi formami zapłaty za dokonane zakupy w naszym Sklepie są : przelew na rachunek bankowy, szybkie przelewy za pomocą Przelewy24, przesyłka za pobraniem oraz gotówka w przypadku odbioru osobistego.

4.3          Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Przelewy24.

4.4          Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia, niektórych form płatności bez podawania przyczyny.

4.DOSTAWA TOWARU

4.1          Realizacja zamówienia następuje tego samego dnia, w którym zostało ono złożone bądź też w następnym roboczym dniu (jedynie w przypadku braku magazynowego termin realizacji zostaje ustalony indywidualnie z Klientem).

4.2          Sposoby dostawy opisane są na stronie internetowej Sklepu. Istnieje kilka form doręczenia zakupionego towaru: odbiór osobisty, przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska pobraniowa. Przy składaniu zamówienia należy określić formę przesyłki. Koszty poszczególnych przesyłek są opisane na stronie internetowej i zostają one doliczane do wartości zamówienia.

4.3          Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie doręczenia wynikające z przyczyn niezależnych (strajk, kataklizm bądź inne przyczyny nie zależne od sklepu w tym opóźnienia wynikające z popełnienia błędów przez firmę doręczającą).

4.4          Klient bądź osoba odbierająca przesyłkę powinna w obecności doręczyciela sprawdzić stan opakowania oraz zamówionego produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź zniszczenia zamówionego towaru sporządzić protokół szkody, który wraz z paczką winien być przesłany powrotem do Sklepu.

4.5          Sklep nie przyjmuje paczek za pobraniem.

5.ZWROTY TOWARÓW ORAZ REKLAMACJE

5.1          Klienta(konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu otrzymania przesyłki (zakupionego towaru).  W tym celu należy przesłać nie dalej jak 14 dni od otrzymania przesyłki oświadczenia do Sprzedającego. Towar może być zwrócony jedynie w stanie nie naruszonym i identycznym ze stanem dostawy. Do zwracanego towaru konieczne jest dołączenie oryginału paragonu bądź faktury oraz dokumentów potwierdzających przesyłki.

5.2          W przypadkach szczególnych może zostać pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 30% wartości towaru.

5.3          Koszt zwrotu towaru ponosi nabywający.

5.4          Na wszystkie zakupione towary w naszym sklepie udzielamy 24 miesięcznej gwarancji z wyłączeniem takich produktów jak urządzenia elektryczne.

5.5          Przed zwrotem towaru Kupujący jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sklepem w celu ustalenia warunków przyjęcia towaru lub w przypadku wymiany towaru na inny uzgodnienia szczegółów towaru (rozmiar, kolor itd.).

5.6          Po uwzględnionym zwrocie Sklep zwraca pieniądze na drodze przelewu bankowego na podany przez Klienta nr rachunku bankowego terminie nie dłuższym niż 14 dni od uznania zwrotu.

5.7          Sklep pokrywa koszty przesyłek jedynie w przypadku gdy zwrot jest następstwem pomyłki ze strony personelu Sklepu.

5.8          Każdy rodzaj usterki mechanicznej wynikającej z ingerencji Klienta powoduje bezwzględną utratę gwarancji.

5.9          Zwroty wynikające z usterek mechanicznych, które są następstwem uszkodzenia podczas transportu, będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

5.10        Zwroty części bądź akcesoriów motocyklowych z nie uzasadnionych przyczyn mogą być przyjmowane wraz z potrąceniem 10% całkowitej wartości zamówienia.

5.11        Wniosek o przyjęcie zwrotu towaru należy przesłać drogą internetową bądź pocztową nie dalej jak 7 dni od otrzymania przesyłki.

5.12        Wszelkie wnioski, protokoły reklamacyjne oraz towary odsyłane do Sklepu należy adresować następująco:

Sklep-Warsztat Motocyklowy

ul. Spławie 28A

61-312 Poznań

Email: sklep@warsztatmotocyklowy.com.pl

Tel kontaktowy: 605 378 476

 

6.INNE POSTANOWIENIA

6.1          Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony formularz, czego następstwem może być opóźnienie  bądź nie zrealizowanie zamówienia.

6.2          Kupujący powinien nie udostępniać osobom trzecim loginu oraz hasła w wyniku nie ostrożności, następstwem tego może być nie właściwe wykorzystanie ich konta za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

6.3          W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 2002r, Ustawa o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz ustawa o odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny z 2000r.